kho lạnh bảo quản thực phẩm

Hiện nay nhu cầu thực sử dụng thực phẩm tươi,sạch, đạt tiêu chuẩn chất lượng rất cao so với trước đây. Với công nghệ thiết bị hiện đại máy móc hiện đại giúp kho lạnh bảo quản thực phẩm còn có thể tăng thời gian bảo quản thực phẩm từ 18-20% so với cách thông thường. Tuy nhiên rất ít người am hiểu về lĩnh vực này, đứng trên góc độ chuyên gia trong lĩnh vực Thịnh Vượng Group sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn hay có thêm góc nhìn về những yêu cầu tiêu chuẩn trong kho lạnh bảo quản thực phẩm và cách tính toán xây dựng kho lạnh hiệu tối ưu, khai thác hiệu quả.

Xem thêm: https://kholanhthinhvuong.com/kho-lanh-thuc-pham/

#kholanhthinhvuong

#donvithicongkholanhthucpham


View attachments